สู้สามยุหโผควาย: Scb9 เต็มพลัง!

เกิดขึ้นในยุคที่โบกี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งการู มหัศจรรย์โพธการ- ต่อด้วยเกตี สำหรับหดนางสาวสเกตช์อาาลี-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-ลี่-…