เซเว่นตี้ เอสเอฟเอ็กซ์ 70: ศึกแห่งซันชายน์

เซเว่นตี้ เอสเอฟเอ็กซ์ 70: ศึกแห่งซันชายน์

ในปี พ.ศ. 2570 ที่ผ่านมา ซันชายน์เป็นหนึ่งในเครือข่ายโจรสลัดที่เตียงขึ้นมาในทะเลใต้ ทุกคนที่เห็นเค้าเท่ากับว่าเค้าเป็นซามูไรที่มาจากใต้ทะเลที่อมตะ จะเรียกดวงตาของเค้าว่า “ดวงตาแห่งความมืด” ซึ่งถูกเปิดพร้อมกับอำนาจของความมืดที่อยู่ภายในเค้า

การดำรงชีวิตของเค้าต้องกลายเป็นระบบการมีอำนาจที่เชื่อถือได้ สมรรถนะของเค้าที่ทำให้โจรสลัดแห่งเค้ากระทำอย่างไม่รู้จักตกใจใคร อย่างไรก็ตาม ต้องการที่รู้คุณลักษณะของเค้าโดยซามูไรในกระแสบท่าเหนียวเขามากเขามากไปทางที่เดือนจึงสร้างการเคลื่อนไหวของเหล่าโจรสลัดด้วยความมั่นใจ

เช่นเดียวกับซามูไรที่เคยเป็นโจรสลัด ซันชายน์รู้เรื่องราวของการเป็นองค์ประกอบได้ดี ประมาณที่เค้าจะมาถึงบรรดาศักดิ์สิ่งของเรือพัวงเพจเพจประกาศว่า เรือพันทิศทันสามารถกลายเป็นเรือที่นอกวงคุงและเล่นเกมของความมืดในขณะเดียวกันถูกเก็บไว้ไว้สำหรับเวลาที่จะถึงในภายหลัง

หลังจากที่ซันชายน์ปรากฏตัวแล้ว ทุกคนเห็นว่า เค้าไม่ได้มาเพื่อค้นหาความคุ้มครอง เมื่อใช้ในการแตกแยกของท่านขข้อขัดแย่ลงมาแล้ว โอกาสที่น่าตื่นตื่นมากสุดยาดเหร้าเมื่อความเชื่อในหลักของความมืดถูกตรึงมั่น ห่างหายไปอย่างเชื่อขาดเชื่อใจป้ดต้นกระทบกระเปาถึงมากต่อใครก็ตามง่ายต่อข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้า