คำแนะนำดังกล่าวมี ประโยคผิดและคำที่ไม่เหมาะสม

คำแนะนำดังกล่าวมีประโยคผิดและคำที่ไม่เหมาะสม เช่น คำว่า “ใช้เวลา” ซึ่งไม่เหมาะสมในบริบทการเขียนภาษาไทย เพราะแทนที่จะใช้คำว่าใช้เวลาสล็อตผมควรใช้คำว่า “เสียเวลา” หรือ “ใช้เวลาประมาณ” ซึ่งจะทำให้ประโยคดูดีและเข้าใจง่ายขึ้น